The Western conception of the person

The Western conception of the person as a bounded, unique, more or less integrated motivational and cognitive universe, a dynamic center of awareness, emotion, judgment, and action organized into a distinctive whole and set contrastively both against such wholes and against its social and natural background, is, however incorrigible it may seem to us, a rather peculiar idea within the context of Läs vidare

Det finns bara människor

I dag utlyste statsminister Stefan Löfven nyval, något närmast unikt i svensk historia. Senaste gången var 1958, och dessförinnan 1914. Orsaken, enligt dagens presskonferens, är att regeringspartierna aldrig tänker låta Sverigedemokraterna (SD) diktera villkoren för svensk politik. Hur detta kommer att gå och vilken reell makt SD kommer att ha efter valet i mars 2015 återstår att se. Läs vidare

Jakten på en narrativ metod: 4. Labov

William Labov I går fann jag äntligen boken Analyzing Narrative (De Fina & Georgakopoulou, 2012) i mitt postfack, och jag började naturligtvis genast att läsa. I det andra kapitlet, Narrative as text and structure, redogör de för William Labovs narrativa metod – den metod som till stora delar dominerar den narrativa forskningen, åtminstone inom samhällsvetenskaperna. De påpekar Läs vidare