Studies of Depression

The essential problem with nearly all studies of depression is that we hear the voices of a battalion of mental health experts (doctors, nurses, social workers, sociologists, psychologists, therapists) and never the voices of depressed people themselves. We do not hear what depression feels like, what it means to receive an »official« diagnosis, or what depressed individuals think of Läs vidare

Om invandrares lättja

Vissa människor är lata. Vissa invandrare är lata. Vissa svenskar är inte lata. Vissa invandrare är mycket lata. Vissa svenskar är lite lata. Invandrare är i allmänhet lata. Svenskar är sällan lata. Det finns lättingar här i världen, mest invandrare. Invandrare är lata. Vad du verkar lat. Är du invandrare? Det var mig en flitig invandrare. Han måste vara svensk. (Parafras av Tage Läs vidare