Om invandrares lättja

Vissa människor är lata. Vissa invandrare är lata. Vissa svenskar är inte lata. Vissa invandrare är mycket lata. Vissa svenskar är lite lata. Invandrare är i allmänhet lata. Svenskar är sällan lata. Det finns lättingar här i världen, mest invandrare. Invandrare är lata. Vad du verkar lat. Är du invandrare? Det var mig en flitig invandrare. Han måste vara svensk. (Parafras av Tage Continue reading