Religion är inte något som adderas till en i övrigt neutral världsbild

I en essä i Expressen tar Joel Halldorf sig an den utbredda föreställningen att “religion” är vår tids (och äldre tiders) farsot och att världen skulle vara så mycket bättre om vi helt enkelt gjorde oss av med allt vad “religion” heter. Halldorf anför i huvudsak två argument: (1) det är blott 6–7% av alla krig kan betraktas som “religiösa Continue reading