How psychology makes itself true – or false

Psychology is not only the study of human thinking, feeling, acting, and interacting: it has itself – like the other human sciences – brought into being new ways of thinking, feeling, acting, and interacting. We ordinary people whom the psychologist studies have turned out to be not quite the same ordinary people that we were before such extraordinary people as William James and Freud Continue reading

Scientismen tolererar bara sin egen tro

För några veckor sedan försökte jag formulera några tankar om religion och det problematiska i den scientistiska synen att vetenskapen utgör alltings mått. Det är tankar jag försökt formulera i flera års tid, och jag vet inte om det gick så bra. Men nu har Jonna Bornemark kommit till sin undsättning med en essä i Svenska dagbladet betitlad “Scientismen tolererar bara sin egen Continue reading