Filosofi och samhälle

I söndagens Filosofiska rummet diskuterade Torbjörn Tännsjö och Hans Ruin “den djupa klyftan” mellan kontintental och analytisk filosofi. Diskussionen var egentligen inte särskilt bra eftersom såväl Tännsjö som Ruin var mer intresserade av att peka på bristerna i den andres tanketradition. För mig som lyssnare och hemmahörande i den kontinentala tanketraditionen innebar Continue reading