Om mellanmänskliga möten, pappor och mödrahälsovård

Min doktorsavhandling »Män möter mödravård: om betydelsen av ‹vi’ i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård« handlar inte i första hand om män och barnmorskor, utan om mellanmänskliga möten. Förvisso mellanmänskliga möten som sker på en viss plats (mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård) där en person under en viss beskrivning är Läs vidare

Disputation!

I fredags försvarade jag alltså min doktorsavhandling »Män möter mödravård: om betydelsen av ‹vi’ i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård«. Det jag var allra mest orolig för faktiskt att jag inte skulle få sova natten innan, så när jag vaknade på morgonen efter att ha sovit en hyfsad natt kände jag mig ändå ganska lugn. »Det här kommer att gå Läs vidare

Om pappors ”delaktighet”

I dagens Sverige är det en självklarhet att blivande pappor skall vara »delaktiga« i graviditet, förlossning och omvårdnaden av det nyfödda barnet. Det är vad de flesta pappor själva önskar, det är vad mödrahälsovården, förlossningsvården och BB-vården strävar efter och det är vad som förespråkas av myndigheter och i statliga utredningar. Som regel används ordet Läs vidare

Det närmar sig disputation

För drygt två veckor sedan spikade jag min doktorsavhandling »Män möter mödravård: om betydelsen av ‹vi’ i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård« i Umeå universitetsbibliotek. Spikningen är en akademisk ritual i samband med offentliggörandet av en akademisk avhandling. Ända sedan jag började som doktorand har jag fått höra resonemang om att borra Läs vidare