Kundmakt på Arbetsförmedlingen?

Inom svensk statsförvaltning talar man allt oftare om »kunder«. Också Arbetsförmedlingen har bestämt sig för att tala om »kunder« snarare än arbetssökande. Detta är, som jag förstått det, en del av ledningens strategi att göra Arbetsförmedlingen mer service- och resultatinriktad. Enligt Arbetsförmedlingens kund- och kanalstrategi markerar [begreppet kund] ett förhållningssätt, en inställning. Människor som kommer … Fortsätt läsa Kundmakt på Arbetsförmedlingen?

Medborgare, inte kund

Efter sex veckor som PTP-psykolog på Arbetsförmedlingen slås jag av att Arbetsförmedlingen i mångt och mycket är ett statligt verk där New Public Management (NPM) lyser med sin frånvaro. Arbetsförmedlingen har länge legat i botten av många attitydundersökningar (se t. ex. Andersson, 2014) men den nuvarande generaldirektören Mikael Sjöberg inledde en "förnyelseresa" där man bland … Fortsätt läsa Medborgare, inte kund

Försäkringskassans myndighetsmissbruk

En bekant till mig, en allmänläkare, är sjukskriven för utmattningsdepression men har successivt återgått i arbete och arbetar nu 50%. Målet är att arbeta heltid igen från maj, men här om dagen avslog Försäkringskassan sjukpenning med följande motivering: Läkaryrket är ett så pass ansvarsfullt och ansträngande arbete, att med 50% arbetsförmåga som allmänläkare borde detta … Fortsätt läsa Försäkringskassans myndighetsmissbruk

Mål, medel och språkförbistring: om Försäkringskassans nya arbetssätt

För några dagar sedan rapporterade Sveriges radios Ekoredaktion att allt fler nekas sjukpenning efter att försäkringskassan infört ett mer restriktivt arbetssätt. Läkarna klagar över att ständiga kompletteringar av de medicinska underlagen tar tid och i slutänden äventyrar parientsäkerheten. Försäkringskassan menar att läkarnas underlag länge varit undermåliga och att de nu börjat göra rätt. Och den … Fortsätt läsa Mål, medel och språkförbistring: om Försäkringskassans nya arbetssätt

Vi har oss själva att skylla

Jag är akademiker, inte politiker. Ändå kan jag inte låta bli att skriva en politisk kommentar. Förmodligen kommer jag att ångra mig, men jag kan inte längre vara tyst. Det är två frågor jag vill beröra. För det första, hur kommer det sig att valprognoser den senaste tiden – Storbritanniens folkomröstning om EU och presidentvalet … Fortsätt läsa Vi har oss själva att skylla

Det finns bara människor

I dag utlyste statsminister Stefan Löfven nyval, något närmast unikt i svensk historia. Senaste gången var 1958, och dessförinnan 1914. Orsaken, enligt dagens presskonferens, är att regeringspartierna aldrig tänker låta Sverigedemokraterna (SD) diktera villkoren för svensk politik. Hur detta kommer att gå och vilken reell makt SD kommer att ha efter valet i mars 2015 … Fortsätt läsa Det finns bara människor