Berkeley och Husserl

Under vårterminen 2021 läser jag universitetets grundkurs i filosofi på distans. Det första momentet är filosofins historia och vi har kommit fram till George Berkeley. Det slår mig hur lika hur Berkeleys och Husserls utgångspunkter är. De två första punkterna i Berkeleys A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge (1710) är inget annat än en beskrivning av Continue reading

Naturalism and the misrepresentation of consciousness

The following is an essay I wrote for the course Problem of Consciousness at Umeå University, fall 2020. Introduction In contemporary philosophy of mind, naturalism and functionalism are the dominant approaches and have been for the last fifty years or so. Naturalism is is often seen as the default position for which no argument is needed (Zahavi, 2010). For example, David Armstrong supports his Continue reading

Consciousness and the world are given at one stroke

Husserl persistently affirmed that one cannot dissolve things in consciousness. You see this tree, to be sure. But you see it just where it is: at the side of the road, in the midst of the dust, alone and writhing in the heat, eight miles from the Mediterranean coast. It could not enter into your consciousness, for it is not of the same nature as consciousness. One is perhaps reminded of Bergson Continue reading

Materialism reveals itself as a form of idealism

The natural sciences have enjoyed an immense progress and there is no reason to doubt their accomplishments, but eventually one has to engage with the fundamental epistemological questions, and when doing so, Lange argued, one will come to the realization that the realism of the materialists is mistaken. The physiological investigation of our sense organs might seem to offer a thoroughly Continue reading

Fenomenologin

Ordet »fenomenologi« har i huvudsak tre olika betydelser: (1) ett delområde inom filosofin vid sidan om andra sådana delområden som ontologi, epistemologi och etik; (2) en filosofisk riktning eller tanketradition förknippad med kontinental filosofi; (3) en av Edmund Husserl utarbetad filosofisk metod att närma sig grundläggande frågor som »medvetande«, »mening«, »kunskap«. Här är Continue reading

The key difficulty facing psychology

It seems incontestable that the key difficulty facing psychology ever since it chose to become a science is that of being able to treat in an adequate manner the phenomena of human reality. The great division in psychology’s perennial debate on this matter is between those who make a commitment to science first, and then turn to their phenomena of interest armed with the criteria of science Continue reading

Om subjektivt och objektivt

Min handledare tipsade mig i morse om en forskningsartikel med den anspråksfulla titeln “Why natural science needs phenomenological philosophy” (Rosen, 2015). Nu är varken biofysik eller molekylärbiologi mitt område och jag är inte bekant med Michelson–Morey, deras experiment eller vilka konsekvenser det får för objektivitet så som det förstås i vad Steven Rosen kallar Continue reading

Logiska undersökningar §41

Jag har återupptagit min läsning av Husserls Logiska undersökningar. I verket, som publicerades i två delar år 1900 och 1901, tar Husserl sig an psykologismen inom logiken, alltså att de formella logiska lagarna som exempelvis identitetslagarna i själva verket är ett slags psykologiska tankelagar eller “tänkandets naturlagar”. Husserl pekar på det orimliga i detta, och ett Continue reading

Den transcendentala fenomenologin kommer till ISTP i Coventry

I veckan fick jag beskedet att jag blivit antagen till den internationella konferensen i teoretisk psykologi som anordnas varannat år av International Society for Theoretical Psychology, den här gången i Coventry i England. Även om det naturligtvis är kul att bli antagen, innebär det att jag också måste färdigställa mitt bidrag. Det har rubriken Bringing back subjective consciousness to Continue reading

Ideen §44

Tinget framträder i tingvarseblivningen med en viss obestämbarhet, men det som ger tinget dess identitet genom den ständigt föränderliga varseblivningsströmmen är dess mening; en gång fastställd, begränsar det mångfalden av möjliga varseblivningar. Obestämdheten pekar mot möjliga vareblivningsmångfalder, vilka i sin kontinuerliga övergång i varandra sluter sig samman till enheten Continue reading