Filosofi och samhälle

I söndagens Filosofiska rummet diskuterade Torbjörn Tännsjö och Hans Ruin »den djupa klyftan« mellan kontintental och analytisk filosofi. Diskussionen var egentligen inte särskilt bra eftersom såväl Tännsjö som Ruin var mer intresserade av att peka på bristerna i den andres tanketradition. För mig som lyssnare och hemmahörande i den kontinentala tanketraditionen innebar det bara att Läs vidare

Scientismen tolererar bara sin egen tro

För några veckor sedan försökte jag formulera några tankar om religion och det problematiska i den scientistiska synen att vetenskapen utgör alltings mått. Det är tankar jag försökt formulera i flera års tid, och jag vet inte om det gick så bra. Men nu har Jonna Bornemark kommit till sin undsättning med en essä i Svenska dagbladet betitlad »Scientismen tolererar bara sin egen Läs vidare

Religion är inte något som adderas till en i övrigt neutral världsbild

I en essä i Expressen tar Joel Halldorf sig an den utbredda föreställningen att »religion« är vår tids (och äldre tiders) farsot och att världen skulle vara så mycket bättre om vi helt enkelt gjorde oss av med allt vad »religion« heter. Halldorf anför i huvudsak två argument: (1) det är blott 6–7% av alla krig kan betraktas som »religiösa konflikter« (dessa uppgifter går Läs vidare