Artikel publicerad i Jordemodern

I dag ringde en barnmorska och undrade om jag inte kunde komma och hålla ett föredrag om min forskning med anledning av artikeln i Barnmorskeförbundets tidskrift Jordemodern. Det var så jag fick veta att min artikel publicerats och det är förstås smickrande att den röner lite uppmärksamhet. Min doktorsavhandling passerade annars tämligen obemärkt under allas radar.

Artikeln har rubriken »Män möter mödravård: besöket på barnmorskemottagningen och betydelsen av ‹vi’« och är en bearbetning av en text jag tidigare publicerat här på bloggen.

Referenser

Björk, S. (2017). Män möter mödravård: besöket på barnmorskemottagningen och betydelsen av »vi«. Jordemodern, 130(3), 8–13.


Författare: Stefan Björk

Leg. psykolog och fil. dr. i psykologi.

Comments on “Artikel publicerad i Jordemodern”