Vad är trauma?

Kanske kan man tänka att trauma är de spår vi bär i kroppen av en skrämmande händelse (eller tillvaro) där vi varit maktlösa och som varit så överväldigande att vi inte kunnat inse vad vi faktiskt varit med om? Vi har inte, som van der Hart och hans medförfattare uttrycker det, kunnat integrera det vi varit med om. Därmed har vi heller inte kunnat acceptera att det hänt eller hur det påverkat oss. Vi har inte ens kunnat inse att det var något som hände där och då och inte fortfarande händer här och nu och därför reagerar kroppen fortfarande som om det som händer här och nu.
Läs mer

Grow toward self-realization

Whatever the conditions under which a child grows up, he will, if not mentally defective, learn to cope with others in one way or another and he will probably acquire some skills. But there are also forces in him which he cannot acquire or even develop by learning. You need not, and in fact cannot, teach an acorn to grow into an oak tree, but when given a chance, its intrinsic potentialities will develop. Similarly, the human individual, given a chance, tends to develop his particular human potentialities. He will develop then the unique alive forces of his real self: the clarity and depth of his own feelings, thoughts, wishes, interests; the ability to tap his own resources, the strength of his will power; the special capacities or gifts he may have; the faculty to express himself, and to relate himself to others with his spontaneous feelings. All this will in time enable him to find his set of values and his aims in life. In short, he will grow, substantially undiverted, toward self-realization.

Karen Horney, Neurosis and Human Growth: The Struggle Toward Self-Realization (New York: W. W. Norton, 1950), 17.

Internal Family Systems (IFS), reifikation och homunculus-tankefelet

Internal Family Systems (IFS) är en variant av psykoterapi där utgångspunkten är att psyket består av flera delar eller delpersonligheter. Tanken är inte på något sätt ny. Freud delade till exempel in människans psyke i detet, jaget och överjaget. Objektrelationsteorin handlar om relationer mellan interna »objekt« som är internaliserade viktiga anknytningspersoner (introjekt). Inom kognitiv terapi och KBT används begrepp som »scheman« och »möjliga själv« som i praktiken är ett slags delpersonligheter. Teorier kring trauma och strukturell dissociation benämner delpersonligheter (ANP och EP) på ett sätt som är mycket likt IFS. Det som gör IFS unikt i sammanhanget är dels att flera delpersonligheter antas vara psykets normala och önskvärda funktionssätt, dels att det intressanta är hur de olika delpersonligheterna förhåller sig till varandra i ett »inre familjesystem«.

Läs mer

The top environmental problems are selfishness, greed and apathy

I used to think that top environmental problems were biodiversity loss, ecosystem collapse and climate change. I thought that thirty years of good science could address these problems. I was wrong. The top environmental problems are selfishness, greed and apathy, and to deal with these we need a cultural and spiritual transformation.

James Gustave Speth, quoted by Daniel Crocket in Huffington Post (22 August, 2014).

Psykiatrin blundar för våld

I fredags var det Orange Day, internationella dagen för att avskaffa våld mot kvinnor. Dagen illustreras ofta med bilder på kvinnor med blåmärken, men våld är inte bara fysiskt våld.

Läs mer

Det miljörelaterade funktionshinderbegreppet

Det mantra jag gång på gång upprepar i min yrkesutövning som psykolog är att ett funktionshinder är en benämning på diskrepansen mellan omgivningens krav och individens förmåga. Terése Österholm och Bo Hejlskov Elvén resonerar på samma sätt, lustigt nog med exakt samma exempel som jag brukar använda.

Läs mer