Medikalisering i information om autism på Internet

I mitt arbete som skolpsykolog har jag sökt efter information om autism som man kan lämna till föräldrar. Tyvärr är praktiskt taget all information jag hittar genomsyrad av ett utpräglad biomedicinskt synsätt på autism. Jag skall strax ge några exempel, men först vill jag klargöra vad autism är. Autism är en neuropsykiatrisk diagnos. Precis som alla psykiatriska diagnoser (utom Läs vidare

Berkeley och Husserl

Under vårterminen 2021 läser jag universitetets grundkurs i filosofi på distans. Det första momentet är filosofins historia och vi har kommit fram till George Berkeley. Det slår mig hur lika hur Berkeleys och Husserls utgångspunkter är. De två första punkterna i Berkeleys A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge (1710) är inget annat än en beskrivning av Läs vidare

Naturalism and the misrepresentation of consciousness

The following is an essay I wrote for the course Problem of Consciousness at Umeå University, fall 2020. Introduction In contemporary philosophy of mind, naturalism and functionalism are the dominant approaches and have been for the last fifty years or so. Naturalism is is often seen as the default position for which no argument is needed (Zahavi, 2010). For example, David Armstrong supports his Läs vidare

Consciousness and the world are given at one stroke

Husserl persistently affirmed that one cannot dissolve things in consciousness. You see this tree, to be sure. But you see it just where it is: at the side of the road, in the midst of the dust, alone and writhing in the heat, eight miles from the Mediterranean coast. It could not enter into your consciousness, for it is not of the same nature as consciousness. One is perhaps reminded of Bergson Läs vidare

Materialism reveals itself as a form of idealism

The natural sciences have enjoyed an immense progress and there is no reason to doubt their accomplishments, but eventually one has to engage with the fundamental epistemological questions, and when doing so, Lange argued, one will come to the realization that the realism of the materialists is mistaken. The physiological investigation of our sense organs might seem to offer a thoroughly Läs vidare

Bokrecension: Autism

Sue Fletcher-Watson, forskare vid Edinburghs universitet, och Francesca Happé, professor i kognitiv neurovetenskap vid King’s College i London, har skrivit en introduktion till den aktuella autismforskningen. Som introduktionsbok i psykologi är den helt okej. Den är traditionellt upplagd med en historisk genomgång av psykologiska teorier – svårigheter med theory of mind, Läs vidare

Kritisk psykologi

I mitt förra inlägg skrev jag att jag har för avsikt att granska de psykiatriska diagnoserna med utgångspunkt i den kritska psykologin. Jag tänkte att jag här skulle skriva några rader om vad kritisk psykologi egentligen är. Den kritiska psykologin är först och främst en kritik av den konventionella psykologin (mainstream psychology; se Björk, 2011). Konventionell psykologi är den Läs vidare

Psykiatriska diagnoser är beskrivningar, inte objekt

Det här är det första av en serie inlägg om psykiatriska diagnoser. Det kommer inte handla så mycket om vilka svårigheter den ena eller den andra diagnosen innebär, vad svårigheterna beror på eller hur man behandlar dem. Sådana sidor finns det redan mängder av runtom på Internet. Vad det kommer att handla om är hur psykiatriska diagnoser används, hur vi pratar om dem och vilka Läs vidare

Nystart (igen)

För 2½ år sedan hoppades jag på nystart med skrivandet, men jag kom inte riktigt igång. Nu har jag flyttat hela fenomenologen.se till en egen server (en Raspberry Pi 4) och övergett WordPress till förmån för HTMLy. Och jag har massor av idéer på texter jag vill skriva! Läs vidare