CV

Utbildning

2016
Fil. dr. i psykologi, Umeå universitet, Institutionen för psykologi & Umeå centrum för genusstudier (UCGS).
2009
Psykologexamen, Umeå universitet, Institutionen för psykologi.

Anställningar

2019--
Leg. psykolog, Region Västerbotten, Psykiatriska kliniken, Ångestmottagningen/Vuxentorget, Umeå.
2018--2019
Leg. psykolog, Arbetsförmedlingen, Umeå.
2017--2018
PTP-psykolog, Arbetsförmedlingen, Skövde/Umeå.
2011--2016
Doktorand, Umeå universitet, Institutionen för psykologi & Umeå centrum för genusstudier (UCGS).
2009--2010
Universitetsadjunkt, Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
2008
Forskningsassistent, Umeå universitet, Institutionen för psykologi.

Publikationer och presentationer

Artiklar

Björk, S. (2017). Män möter mödravård: besöket på barnmorskemottagningen och betydelsen av "vi". Jordemodern, 130(3), 8–13. https://www.academia.edu/31734203

Doktorsavhandling

Björk, S. (2016). Män möter mödravård: om betydelsen av "vi" i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård (doktorsavhandling). Umeå universitet, Institutionen för psykologi & Umeå centrum för genusstudier (UCGS). http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-124492

Presentationer på vetenskapliga konferenser

Björk, S. (2013). Living the 'New father': Men's parenting and masculinities in the Nordic countries. Presenterad vid 3rd Global Conference on Femininities and Masculinities, 14--21 maj, Prag, Tjeckien. https://www.academia.edu/2938364

Björk, S. (2013). Theories of depression: Explanations or justifications? Presenterad vid Thinking Critically about Psychology: Power, Gender and Psychological Practice, 31 maj, Umeå. https://www.academia.edu/3635342

Pedagogisk kompetens

Undervisning

2009--2011

Undervisning som universitetsadjunkt vid Umeå universitet, Institutionen för psykologi.

 • Psykologisk testnings- och forskningsmetodik (7,5 hp, kurskod 2ps034) på psykologprogrammets termin 1, grundnivå, vt2009--ht2010, 403 timmar.
 • Kursansvar för ovannämnda kurs ht2009--ht2010.
 • Personlighetspsykologi (7,5 hp, kurskod 2ps034) på psykologprogrammets termin 1, grundnivå, vt2009--ht2010, 240 timmar.
 • Psykologisk forskningsmetodik (7,5 hp) på psykologprogrammets termin 8, avancerad nivå, vt2009--ht2009, 222 timmar.
 • Psykologin och psykologen (7,5 hp, kurskod 2ps033) på psykologprogrammets termin 1, grundnivå, ht2009--vt2011, 212 timmar.
 • Social- och miljöpsykologi (15 hp, kurskod 2ps004), grundnivå, ht2009--ht2010, 96 timmar.
 • Introduktionskurs i psykologi, (15 hp, kurskod 2ps002), grundnivå, ht2009--ht2010, 86 timmar.
 • Forskning och utvärdering av psykoterapi (7,5 hp, kurskod 2ps017) på psykologprogrammets termin 7, avancerad nivå, vt2009, 80 timmar.
 • Statistik och metodik (4,5 hp, kurskod 2ps075) på logopedprogrammet, grundnivå, ht2010, 60 timmar.
 • The influence of organizational environment on individuals and groups (15 hp, kurskod 2ps058), avancerad nivå, vt2010, 40 timmar.
 • Forskningsmetod (3,0 hp, kurskod 3mp018) på psykoterapiprogrammet, avancerad nivå, ht2010, 36 timmar.
 • Totalt 1827 undervisningstimmar.

Handledning

2014
Handledning av en examensuppsats på psykologprogrammet (två studenter).

Universitetspedagogiska kurser

2011
Genus, kön och intersektionalitet i psykologiundervisningen (3 veckor). Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
2010
Introduktionskurs i högskolepedagogik (1 vecka). Umeå universitet, Universitetspedagogiskt centrum.

Tekniskt kunnande

 • Multivariat analys, SEM och programmering i statistikprogrammet R.
 • SPSS syntax.
 • Programmering, framför allt i Perl, men också Python, Java och C.
 • Databasadministration och SQL.

Språkkunskaper

Svenska
Modersmål.
Engelska
Mycket goda.
Tyska
Grundläggande.

Övrig yrkeserfarenhet

2004--2008
Sommarvikariat under psykologutbildningen, bland annat som behandlingsassistent inom Umeå kommuns missbruksvård och mentalskötare vid Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus.
1992--2003
Olika anställningar inom IT: drift av Unix-system, nätverk, IT-säkerhet och programmering.

Övrig utbildning

2002--2003
Musiklinjen, Folkuniversitetet, Umeå.