CV

Utbildning

2016
Fil. dr. i psykologi, Umeå universitet, Institutionen för psykologi & Umeå centrum för genusstudier (UCGS).
2009
Psykologexamen, Umeå universitet, Institutionen för psykologi.

Anställningar

2019–
Leg. psykolog, Region Västerbotten, Psykiatriska kliniken, Ångestmottagningen/Vuxentorget, Umeå.
2018–2019
Leg. psykolog, Arbetsförmedlingen, Umeå.
2017–2018
PTP-psykolog, Arbetsförmedlingen, Skövde/Umeå.
2011–2016
Doktorand, Umeå universitet, Institutionen för psykologi & Umeå centrum för genusstudier (UCGS).
2009–2010
Universitetsadjunkt, Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
2008
Forskningsassistent, Umeå universitet, Institutionen för psykologi.

Publikationer och presentationer

Artiklar

Björk, S. (2017). Män möter mödravård: besöket på barnmorskemottagningen och betydelsen av »vi«. Jordemodern, 130(3), 8–13. https://www.academia.edu/31734203

Doktorsavhandling

Björk, S. (2016). Män möter mödravård: om betydelsen av »vi« i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård (doktorsavhandling). Umeå universitet, Institutionen för psykologi & Umeå centrum för genusstudier (UCGS). http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-124492

Presentationer på vetenskapliga konferenser

Björk, S. (2013). Living the ‹New father’: Men’s parenting and masculinities in the Nordic countries. Presenterad vid 3rd Global Conference on Femininities and Masculinities, 14–21 maj, Prag, Tjeckien. https://www.academia.edu/2938364

Björk, S. (2013). Theories of depression: Explanations or justifications? Presenterad vid Thinking Critically about Psychology: Power, Gender and Psychological Practice, 31 maj, Umeå. https://www.academia.edu/3635342

Pedagogisk kompetens

Undervisning

2009–2011

Undervisning som universitetsadjunkt vid Umeå universitet, Institutionen för psykologi.

 • Psykologisk testnings- och forskningsmetodik (7,5 hp, kurskod 2ps034) på psykologprogrammets termin 1, grundnivå, vt2009–ht2010, 403 timmar.
 • Kursansvar för ovannämnda kurs ht2009–ht2010.
 • Personlighetspsykologi (7,5 hp, kurskod 2ps034) på psykologprogrammets termin 1, grundnivå, vt2009–ht2010, 240 timmar.
 • Psykologisk forskningsmetodik (7,5 hp) på psykologprogrammets termin 8, avancerad nivå, vt2009–ht2009, 222 timmar.
 • Psykologin och psykologen (7,5 hp, kurskod 2ps033) på psykologprogrammets termin 1, grundnivå, ht2009–vt2011, 212 timmar.
 • Social- och miljöpsykologi (15 hp, kurskod 2ps004), grundnivå, ht2009–ht2010, 96 timmar.
 • Introduktionskurs i psykologi, (15 hp, kurskod 2ps002), grundnivå, ht2009–ht2010, 86 timmar.
 • Forskning och utvärdering av psykoterapi (7,5 hp, kurskod 2ps017) på psykologprogrammets termin 7, avancerad nivå, vt2009, 80 timmar.
 • Statistik och metodik (4,5 hp, kurskod 2ps075) på logopedprogrammet, grundnivå, ht2010, 60 timmar.
 • The influence of organizational environment on individuals and groups (15 hp, kurskod 2ps058), avancerad nivå, vt2010, 40 timmar.
 • Forskningsmetod (3,0 hp, kurskod 3mp018) på psykoterapiprogrammet, avancerad nivå, ht2010, 36 timmar.
 • Totalt 1827 undervisningstimmar.

Handledning

2014
Handledning av en examensuppsats på psykologprogrammet (två studenter).

Universitetspedagogiska kurser

2011
Genus, kön och intersektionalitet i psykologiundervisningen (3 veckor). Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
2010
Introduktionskurs i högskolepedagogik (1 vecka). Umeå universitet, Universitetspedagogiskt centrum.

Tekniskt kunnande

 • Multivariat analys, SEM och programmering i statistikprogrammet R.
 • SPSS syntax.
 • Programmering, framför allt i Perl, men också Python, Java och C.
 • Databasadministration och SQL.

Språkkunskaper

Svenska
Modersmål.
Engelska
Mycket goda.
Tyska
Grundläggande.

Övrig yrkeserfarenhet

2004–2008
Sommarvikariat under psykologutbildningen, bland annat som behandlingsassistent inom Umeå kommuns missbruksvård och mentalskötare vid Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus.
1992–2003
Olika anställningar inom IT: drift av Unix-system, nätverk, IT-säkerhet och programmering.

Övrig utbildning

2002–2003
Musiklinjen, Folkuniversitetet, Umeå.