Disputation!

I fredags försvarade jag alltså min doktorsavhandling "Män möter mödravård: om betydelsen av 'vi' i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård". Det jag var allra mest orolig för faktiskt att jag inte skulle få sova natten innan, så när jag vaknade på morgonen efter att ha sovit en hyfsad natt kände jag mig ändå ganska … Fortsätt läsa Disputation!

Om pappors ”delaktighet”

I dagens Sverige är det en självklarhet att blivande pappor skall vara "delaktiga" i graviditet, förlossning och omvårdnaden av det nyfödda barnet. Det är vad de flesta pappor själva önskar, det är vad mödrahälsovården, förlossningsvården och BB-vården strävar efter och det är vad som förespråkas av myndigheter och i statliga utredningar. Som regel används ordet … Fortsätt läsa Om pappors ”delaktighet”

Det närmar sig disputation

För drygt två veckor sedan spikade jag min doktorsavhandling "Män möter mödravård: om betydelsen av 'vi' i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård" i Umeå universitetsbibliotek. Spikningen är en akademisk ritual i samband med offentliggörandet av en akademisk avhandling. Ända sedan jag började som doktorand har jag fått höra resonemang om att borra ett hål i avhandlingen … Fortsätt läsa Det närmar sig disputation

The world of modernity is a disenchanted world

According to Weber, what was salient about the culture of modernity was the large and increasing extent to which its values were those of instrumental rationality. Certain ends are taken as given and rationality is taken to consist in calculation as to the most efficient means to achieve those ends. Instrumentality rationality is socially embodied … Fortsätt läsa The world of modernity is a disenchanted world

Filosofi och samhälle

I söndagens Filosofiska rummet diskuterade Torbjörn Tännsjö och Hans Ruin "den djupa klyftan" mellan kontintental och analytisk filosofi. Diskussionen var egentligen inte särskilt bra eftersom såväl Tännsjö som Ruin var mer intresserade av att peka på bristerna i den andres tanketradition. För mig som lyssnare och hemmahörande i den kontinentala tanketraditionen innebar det bara att … Fortsätt läsa Filosofi och samhälle

”Pappor känner sig ignorerade och osynliga i vården”

När Vetenskapsradion i morse hade ett inslag om att pappor känner sig ignorerade och osynliga i vården hajade jag verkligen till, eftersom det är precis vad min doktorsavhandling handlar om. Inslaget handlade om ett litteraturstudie som Michael Wells vid KI nyligen fått publicerad i Acta Pædiatrica. Det följande är några reflektioner jag gjorde när jag … Fortsätt läsa ”Pappor känner sig ignorerade och osynliga i vården”

Män möter mödravård: om betydelsen av »vi« i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård

I dag har min doktorsavhandling gått i tryck. Nästa fredag, den 16 september 2016, spikar jag avhandlingen, men den går redan nu att ladda ner som fulltext. Fredagen den 7 oktober kl 10:00 kommer jag att försvara den i BT102, Beteendevetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är docent Lucas Gottzén, Barn och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet. Sammanfattning: I dagens Sverige är det … Fortsätt läsa Män möter mödravård: om betydelsen av »vi« i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård

Fenomenologin

Ordet »fenomenologi« har i huvudsak tre olika betydelser: (1) ett delområde inom filosofin vid sidan om andra sådana delområden som ontologi, epistemologi och etik; (2) en filosofisk riktning eller tanketradition förknippad med kontinental filosofi; (3) en av Edmund Husserl utarbetad filosofisk metod att närma sig grundläggande frågor som »medvetande«, »mening«, »kunskap«. Här är det de … Fortsätt läsa Fenomenologin