Scientismen tolererar bara sin egen tro

För några veckor sedan försökte jag formulera några tankar om religion och det problematiska i den scientistiska synen att vetenskapen utgör alltings mått. Det är tankar jag försökt formulera i flera års tid, och jag vet inte om det gick så bra. Men nu har Jonna Bornemark kommit till sin undsättning med en essä i Svenska dagbladet betitlad “Scientismen tolererar bara sin egen tro”. Hon sätter i princip ord på mina egna tankar.

Tack, Jonna!


Författare: Stefan Björk

Leg. psykolog och fil. dr. i psykologi.

Comments on “Scientismen tolererar bara sin egen tro”