fenomenologen.se

Ett kritiskt perspektiv på psykologi och psykiatri.

fenomenologen.se

En bekant postade ett tio råd ur en bok om ledarskap i skola och universitet. Jag tillägnar råden alla rektorer jag arbetat tillsammans med som skolpsykolog.

Tio råd till prefekter och alla andra som leder kunskapsarbete

  1. Du är inte gud – du varken kan eller hinner rätta till allt.
  2. Ta dig inte på alltför stort allvar – det vinner ingen på, allra minst du själv.
  3. Det du gör och som är tillräckligt bra – är ofta enastående i längden.
  4. När du får ett problem presenterat för dig – tag ett djupt andetag och tänk på t det alltid går bra att återkomma senare när man hunnit tänka igenom saken.
  5. Påminn dig och dina medarbetare att få vill någon illa – däremot finns olika ikter och ambitioner som måste hanteras och ibland överbryggas.
  6. Att du och dina kollegor agerar hänsynsfullt kan ibland vara hänsynslös.
  7. Du kan inte kommunicera allt till alla hela tiden – det måste vara kommunicerat.
  8. Påminn dig själv och dina kollegor om att det alltid är lätt att vara efterklok n först kom modet att våga handla.
  9. Att hålla medarbetarna ansvariga är att få medarbetarna agera vuxet.
  10. Ibland är det bäst att inte göra någonting alls och i stället förlita sig på processen.
Läs mer »

I used to think that top environmental problems were biodiversity loss, ecosystem collapse and climate change. I thought that thirty years of good science could address these problems. I was wrong. The top environmental problems are selfishness, greed and apathy, and to deal with these we need a cultural and spiritual transformation.

I fredags var det Orange Day, internationella dagen för att avskaffa våld mot kvinnor. Dagen illustreras ofta med bilder på kvinnor med blåmärken, men våld är inte bara fysiskt våld.

Läs mer »

Det mantra jag gång på gång upprepar i min yrkesutövning som psykolog är att ett funktionshinder är en benämning på diskrepansen mellan omgivningens krav och individens förmåga. Terése Österholm och Bo Hejlskov Elvén resonerar på samma sätt, lustigt nog med exakt samma exempel som jag brukar använda.

Läs mer »

I mitt arbete som skolpsykolog har jag sökt efter information om autism som man kan lämna till föräldrar. Tyvärr är praktiskt taget all information jag hittar genomsyrad av ett utpräglad biomedicinskt synsätt på autism. Jag skall strax ge några exempel, men först vill jag klargöra vad autism är.

Läs mer »

Under vårterminen 2021 läser jag universitetets grundkurs i filosofi på distans. Det första momentet är filosofins historia och vi har kommit fram till George Berkeley. Det slår mig hur lika hur Berkeleys och Husserls utgångspunkter är. De två första punkterna i Berkeleys A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge (1710) är inget annat än en beskrivning av intentionaliteten:

Läs mer »

Phenomenology does not solve the mystery of consciousness, but it reframes the question and provides a starting point that retains an intelligible notion of consciousness and subjectivity throughout the analysis. It is explicitly non-naturalist, but not at odds with a weak commitment to physicalism. Dualism is not the only viable alternative to physicalism; phenomenology constitutes a non-dualist alternative to the strong commitment to physicalism that naturalism entails.
Läs mer »
0%