Läsning av Husserls "Ideen"

Först på dagordningen i mitt fenomenologiprojekt står en läsning av Edmund Husserls Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie (Hua III), första gången utgiven 1913. Den svenska översättningen av Jim Jakobsson, Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi, gavs ut 2004 på Thales förlag.

Efter att ha läst så mycket om Husserl och hans filosofi har jag äntligen gett mig i kast med att läsa Husserl själv. Egentligen var det bara tänkt som kvällsläsning – av någon anledning tycker jag om att läsa filosofisk litteratur innan jag skall somna – men efter att ha tuggat mig igenom Jim Jakobssons »vägledning« (som snarast framstår som ännu en kompakt och svårgenomtränglig introduktion till Husserls fenomenologi) och bokens första avsnitt betitlat »väsen och väsenskunskap« (§1–26) tog det plötsligt fart i det andra avsnittet, »den fenomenologiska fundamentalbetraktelsen«. Husserl var alls inte längre svårläst och svårgenomtränglig, utan tvärtom pedagogisk och tydlig med exempel. Det är mer än man kan säga om många av hans uttydare.

Eftersom jag lånat boken från universitetsbiblioteket i Umeå kunde jag inte anteckna i den. Således fick jag föra anteckningar, och de är det anteckningsbehovet som gett upphov till den här bloggen. I kommande inlägg kommer jag att notera och kommentera citat från Husserls Ideen, som den ofta förkortas i filosofiska kretsar.