William James och funktionalismen

I den tredje delen av min introduktion till psykologin tar jag upp funktionalismen och dess betydelse för psykologin i slutet på 1800-talet genom pragmatismens företrädare, William James och Charles Pierce.
Läs mer