Den kognitiva psykologin

I den nionde delen av min introduktion till psykologin tar jag upp den kognitiva revolutionen under 1950-talet och dess betydelse för psykologin.
Läs mer