Theories of Depression: Explanations or Justifications?

One might ask if cognitive theory explains why cognitive psychotherapy works, or if cognitive theory justifies the use of cognitive therapy? Is cognitive theory the explanation or justification for cognitive psychotherapy? […] Although the monoamine hypothesis fits well with the ‘illness’ metaphor for psychological distress -- that is, mental problem as a kind of physiological disease -- few physicians or psychiatrists actually believe that depression is that simple. Nevertheless, this is often the story told when antidepressants are prescribed. Again, one must ask if the monoamine hypothesis *explains* why antidepressants work, or if the monoamine hypothesis justifies prescriptions of antidepressants. […] Similar arguments can be put forward for psychodanamic theories, behavioural theories, and so on. Theory is inextricably interconnected with practice, and the distinction between explanations and justifications is always unclear.
Läs mer

Favorit i repris: Pappor kan också bli deprimerade

För tre år sedan publicerade James Paulson och Sharnail Bazemore en metaanalys i Journal of American Medical Association (JAMA) som hävdade att uppemot 10% av alla nyblivna fäder drabbas av depression. Artikeln fick stort medialt genomslag (se t. ex. SVT, AftonbladetPsykologibloggen) och till och med den anrika medicinska tidskriften The Lancet (2010) skrev att pappor minsann också drabbas av postnatal depression.

Läs mer

On the ontology of depression

What is depression? The answer you usually get from professionals in the mental health business is that depression is what you have if you meet the criteria for major depressive episode (MD) in the fourth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV). These criteria include, among others, depressed mood, diminished interest or pleasure, fatigue, and so on. There are nine main criteria, and with some additional criteria over 70 combinations of symptoms yelds a depressive diagnose.

Läs mer

Tre sätt att betrakta depression

Janet Stoppard, professor emerita i psykologi vid University of New Brunswick, ser tre sätt att tala om depression:

 1. Depression som psykisk störning, dvs. en diagnos enligt kriterierna i DSM-IV.
 2. Depression som symptom längs ett kontinuum, ofta bedömt med självskattningsskalor såsom Beck Depression Inventory (BDI-II) eller Hospital Anxiety/Depression Scale (HADS).
 3. Depression som upplevelse och erfarenhet, dvs. hur den enskilda individen upplever och skapar mening i ett depressivt tillstånd.
Läs mer

Vad är depression – egentligen?

Det vanligaste svaret på den frågan är att depression är tydligt definierat i diagnosmanualerna DSM-IV eller ICD-10. Diagnoskriterierna för »egentlig depression« är enligt DSM-IV minst fem av följande symptom:

 1. nedstämdhet,
 2. minskat intresse eller glädje,
 3. betydande viktminskning eller viktökning,
 4. sömnstörning,
 5. rastlöshet eller tröghet,
 6. svaghetskänsla eller brist på energi,
 7. känsla av värdelöshet och/eller obefogad skuld,
 8. minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet,
 9. tankar på döden, självmordstankar eller självmordsförsök.
Läs mer