Vad är trauma?

Kanske kan man tänka att trauma är de spår vi bär i kroppen av en skrämmande händelse (eller tillvaro) där vi varit maktlösa och som varit så överväldigande att vi inte kunnat inse vad vi faktiskt varit med om? Vi har inte, som van der Hart och hans medförfattare uttrycker det, kunnat integrera det vi varit med om. Därmed har vi heller inte kunnat acceptera att det hänt eller hur det påverkat oss. Vi har inte ens kunnat inse att det var något som hände där och då och inte fortfarande händer här och nu och därför reagerar kroppen fortfarande som om det som händer här och nu.
Läs mer