Gestaltpsykologin

I den åttonde delen av min introduktion till psykologin tar jag upp gestalspsykologin som med utgångspunkt i bland annat fenomenologin lade grunden för den senare kognitiva psykologin.
Läs mer