Psykoanalysen

I den sjätte delen av min introduktion till psykologin tar jag upp psykoanalysen och dess utveckling från driftpsykologi, jag-psykologi, objektrelationsteori och själv-psykologi till modern psykodynamisk teori.
Läs mer