Psykiatriska diagnoser är beskrivningar, inte objekt

Det här är det första av en serie inlägg om psykiatriska diagnoser. Det kommer inte handla så mycket om vilka svårigheter den ena eller den andra diagnosen innebär, vad svårigheterna beror på eller hur man behandlar dem. Sådana sidor finns det redan mängder av runtom på Internet. Vad det kommer att handla om är hur psykiatriska diagnoser används, hur vi pratar om dem och vilka konsekvenser det får.

Läs mer

Tre sätt att betrakta depression

Janet Stoppard, professor emerita i psykologi vid University of New Brunswick, ser tre sätt att tala om depression:

 1. Depression som psykisk störning, dvs. en diagnos enligt kriterierna i DSM-IV.
 2. Depression som symptom längs ett kontinuum, ofta bedömt med självskattningsskalor såsom Beck Depression Inventory (BDI-II) eller Hospital Anxiety/Depression Scale (HADS).
 3. Depression som upplevelse och erfarenhet, dvs. hur den enskilda individen upplever och skapar mening i ett depressivt tillstånd.
Läs mer

The Insane Are Not ‘Us’: On Normality, Psychiatric Diagnoses and Norwegian Terrorism

After the Oslo bomb and Utøya massacre there is a strong demand of declaring the perpetrator, Anders Behring Breivik, mentally disturbed. Yesterday, the swedish psychiatrist and profiler Ulf Åsgård claimed that Breivik suffers from several personality disorders, among them psychopathy, narcissism, borderline and, notably, obsessive–compulsive personality disorders. This was his judgement after having read a few pages in Breivik’s ideological manifesto ›2083: a european declaration of indepencence‹.

Läs mer

Vad är depression – egentligen?

Det vanligaste svaret på den frågan är att depression är tydligt definierat i diagnosmanualerna DSM-IV eller ICD-10. Diagnoskriterierna för »egentlig depression« är enligt DSM-IV minst fem av följande symptom:

 1. nedstämdhet,
 2. minskat intresse eller glädje,
 3. betydande viktminskning eller viktökning,
 4. sömnstörning,
 5. rastlöshet eller tröghet,
 6. svaghetskänsla eller brist på energi,
 7. känsla av värdelöshet och/eller obefogad skuld,
 8. minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet,
 9. tankar på döden, självmordstankar eller självmordsförsök.
Läs mer