Behaviorismen

I den femte delen av min introduktion till psykologin tar jag upp behaviorismen (Watson) och radikalbehaviorismen (Skinner) och dess betydelse för den experimentella psykologin.
Läs mer