God filosofi

God filosofi är den som förstår att den är det, dålig filosofi är den som framträder som vetenskaplig objektivitet eller fungerar som implicit förutsättning för den vetenskapliga diskussionen.

(Umberto Eco, Den frånvarande strukturen, 1971, s. 345–346)