Om invandrares lättja

Vissa människor är lata.
Vissa invandrare är lata.
Vissa svenskar är inte lata.
Vissa invandrare är mycket lata.
Vissa svenskar är lite lata.
Invandrare är i allmänhet lata.
Svenskar är sällan lata.
Det finns lättingar här i världen, mest invandrare.
Invandrare är lata.
Vad du verkar lat. Är du invandrare?
Det var mig en flitig invandrare. Han måste vara svensk.

(Parafras av Tage Danielssons dikt »Om negrers lättja«, Samlade dikter 1967–1967, Wahlström & Widstrand, 1982.)