Det närmar sig disputation

För drygt två veckor sedan spikade jag min doktorsavhandling »Män möter mödravård: om betydelsen av ›vi‹ i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård« i Umeå universitetsbibliotek. Spikningen är en akademisk ritual i samband med offentliggörandet av en akademisk avhandling. Ända sedan jag började som doktorand har jag fått höra resonemang om att borra ett hål i avhandlingen förväg för att göra det lättare att spika, om att inte spika för hårt i planket, och så vidare — som om det skulle vara svårt och komplicerat att spika en avhandling. Ståhejet kring denna spikning visade sig vara betydligt överdrivet: jag drev med lätthet spiken genom boken så att den fastnade i kubben. Vem som helst med som någon gång hållit i en hammare kan spika en avhandling.

I och med spikningen offentliggörs också avhandlingen och den finns nu tillgänglig för nedladdning i Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA).

I förra veckan blev jag intervjuad av institutionens kommunikatör och idag gick också ett pressmedelande ut från universietet.

På fredag är det dags. Jag är inte ett dugg nervös. Än.