Om pappors ”delaktighet”

I dagens Sverige är det en självklarhet att blivande pappor skall vara »delaktiga« i graviditet, förlossning och omvårdnaden av det nyfödda barnet. Det är vad de flesta pappor själva önskar, det är vad mödrahälsovården, förlossningsvården och BB-vården strävar efter och det är vad som förespråkas av myndigheter och i statliga utredningar. Som regel används ordet Läs vidare

Det närmar sig disputation

För drygt två veckor sedan spikade jag min doktorsavhandling »Män möter mödravård: om betydelsen av ‹vi’ i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård« i Umeå universitetsbibliotek. Spikningen är en akademisk ritual i samband med offentliggörandet av en akademisk avhandling. Ända sedan jag började som doktorand har jag fått höra resonemang om att borra Läs vidare

The world of modernity is a disenchanted world

According to Weber, what was salient about the culture of modernity was the large and increasing extent to which its values were those of instrumental rationality. Certain ends are taken as given and rationality is taken to consist in calculation as to the most efficient means to achieve those ends. Instrumentality rationality is socially embodied in the bureaucratic structures both of private Läs vidare

Filosofi och samhälle

I söndagens Filosofiska rummet diskuterade Torbjörn Tännsjö och Hans Ruin »den djupa klyftan« mellan kontintental och analytisk filosofi. Diskussionen var egentligen inte särskilt bra eftersom såväl Tännsjö som Ruin var mer intresserade av att peka på bristerna i den andres tanketradition. För mig som lyssnare och hemmahörande i den kontinentala tanketraditionen innebar det bara att Läs vidare

”Pappor känner sig ignorerade och osynliga i vården”

När Vetenskapsradion i morse hade ett inslag om att pappor känner sig ignorerade och osynliga i vården hajade jag verkligen till, eftersom det är precis vad min doktorsavhandling handlar om. Inslaget handlade om ett litteraturstudie som Michael Wells vid KI nyligen fått publicerad i Acta Pædiatrica. Det följande är några reflektioner jag gjorde när jag läste Wells artikel. Med sin Läs vidare

Män möter mödravård: om betydelsen av

Omslag I dag har min doktorsavhandling gått i tryck. Nästa fredag, den 16 september 2016, spikar jag avhandlingen, men den går redan nu att ladda ner som fulltext. Fredagen den 7 oktober kl 10:00 kommer jag att försvara den i BT102, Beteendevetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är docent Lucas Gottzén, Barn och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet. Sammanfattning: I Läs vidare

Fenomenologin

Ordet »fenomenologi« har i huvudsak tre olika betydelser: (1) ett delområde inom filosofin vid sidan om andra sådana delområden som ontologi, epistemologi och etik; (2) en filosofisk riktning eller tanketradition förknippad med kontinental filosofi; (3) en av Edmund Husserl utarbetad filosofisk metod att närma sig grundläggande frågor som »medvetande«, »mening«, »kunskap«. Här är Läs vidare

Män möter mödravård: slutsatser (utdrag ur inledningskapitlet)

Det hör till kunskapssökandets väsen att ny kunskap kastar nytt ljus över de fenomen och företeelser man söker kunskap om. Det är inte ovanligt att de frågeställningar som ett forskningsprojekt startar med senare behöver revideras. Som regel gör man dessa justeringar inom ramen för forskningsprojektet som sådant och det är därför inget konstigt att de frågeställningar och Läs vidare

Rapport från avhandlingstunneln

  [Radialsystem XI](https://flic.kr/p/6XFBNN)  av SnaPsi Сталкер Ni vet filmer där folk går omkring med ficklampor i stinkande avloppstunnlar under amerikanska storstäder och letar efter bortkomna vänner men bara stöter på monster? Där är jag nu. Ja, bortsett från vilsegångna vänner och monster då. Rask marsch i en stinkande avloppstunnel och ett vagt ljussken bakom en krök Läs vidare