Curriculum Vitæ

Examina

2016
Fil. dr. i psykologi, Umeå universitet, Institutionen för psykologi & Umeå centrum för genusstudier (UCGS).
2009
Psykologexamen, Umeå universitet, Institutionen för psykologi.

Publikationer och presentationer

Artiklar

Björk, S. (2017). Män möter mödravård: besöket på barnmorskemottagningen och betydelsen av »vi«. Jordemodern, 130(3), 8–13. https://www.academia.edu/31734203

Doktorsavhandling

Björk, S. (2016). Män möter mödravård: om betydelsen av »vi« i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård (doktorsavhandling). Umeå universitet, Institutionen för psykologi & Umeå centrum för genusstudier (UCGS). http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-124492

Presentationer på vetenskapliga konferenser

Björk, S. (2013). Living the ›New father‹: Men’s parenting and masculinities in the Nordic countries. Presenterad vid 3rd Global Conference on Femininities and Masculinities, 14–21 maj, Prag, Tjeckien. https://www.academia.edu/2938364

Björk, S. (2013). Theories of depression: Explanations or justifications? Presenterad vid Thinking Critically about Psychology: Power, Gender and Psychological Practice, 31 maj, Umeå. https://www.academia.edu/3635342

Pedagogisk kompetens

Undervisning

2009–2011

Undervisning som universitetsadjunkt vid Umeå universitet, Institutionen för psykologi.

 • Psykologisk testnings- och forskningsmetodik (7,5 hp, kurskod 2PS034) på psykologprogrammets termin 1, grundnivå, [vt2009–ht2010]{.smallcaps}, 403 timmar.
 • Kursansvar för ovannämnda kurs [ht2009–ht2010]{.smallcaps}.
 • Personlighetspsykologi (7,5 hp, kurskod 2PS034) på psykologprogrammets termin 1, grundnivå, [vt2009–ht2010]{.smallcaps}, 240 timmar.
 • Psykologisk forskningsmetodik (7,5 hp) på psykologprogrammets termin 8, avancerad nivå, [vt2009–ht2009]{.smallcaps}, 222 timmar.
 • Psykologin och psykologen (7,5 hp, kurskod 2PS033) på psykologprogrammets termin 1, grundnivå, [ht2009–vt2011]{.smallcaps}, 212 timmar.
 • Social- och miljöpsykologi (15 hp, kurskod 2PS004), grundnivå, [ht2009–ht2010]{.smallcaps}, 96 timmar.
 • Introduktionskurs i psykologi, (15 hp, kurskod 2PS002), grundnivå, [ht2009–ht2010]{.smallcaps}, 86 timmar.
 • Forskning och utvärdering av psykoterapi (7,5 hp, kurskod 2PS017) på psykologprogrammets termin 7, avancerad nivå, VT2009, 80 timmar.
 • Statistik och metodik (4,5 hp, kurskod 2PS075) på logopedprogrammet, grundnivå, HT2010, 60 timmar.
 • The influence of organizational environment on individuals and groups (15 hp, kurskod 2PS058), avancerad nivå, VT2010, 40 timmar.
 • Forskningsmetod (3,0 hp, kurskod 3MP018) på psykoterapiprogrammet, avancerad nivå, HT2010, 36 timmar.
 • Totalt 1827 undervisningstimmar.

Handledning

2014
Handledning av en examensuppsats på psykologprogrammet (två studenter).

Universitetspedagogiska kurser

2011
Genus, kön och intersektionalitet i psykologiundervisningen (3 veckor). Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
2010
Introduktionskurs i högskolepedagogik (1 vecka). Umeå universitet, Universitetspedagogiskt centrum.

Tekniskt kunnande

 • Multivariat analys, SEM och programmering i statistikprogrammet R.
 • SPSS syntax.
 • Programmering, framför allt i Perl, men också Python, Java och C.
 • Databasadministration och SQL.

Språkkunskaper

Svenska
Modersmål
Engelska
Mycket goda
Tyska
Grundläggande

Övrig utbildning

2021–
Filosofi A (30 hp), Umeå universitet.
2020–2021
The Problem of Consciousness (7,5 hp), Umeå universitet.
2002–2003
Musiklinjen, Folkuniversitetet, Umeå.
Författare

Stefan Björk

Publicerad

2023-08-11

Uppdaterad

2023-08-11

Licensierad under

Kommentarer