Om fenomenologen.se

På den här bloggen publicerar jag texter om psykologi, psykiatri, filosofi och lite politik. Jag skriver i egenskap av kritiskt sinnad psykolog och psykologiforskare.

Äldre texter (2014–2016) är skrivna under min tid som doktorand och handlar mycket om skärningspunkten mellan psykologi och filosofi, närmare bestämt den kontinentala tanketradition som benämns »fenomenologi«. Mitt huvudsakliga intresse är hur fenomenologin och den akademiska psykologin kan förenas.

Se också mitt (än så länge ganska korta) akademiska CV.

Om fenomenologen.se

https://fenomenologen.se/om/

Författare

Stefan Björk

Publicerad

2023-01-14

Uppdaterad

2023-01-14

Licensierad under

Kommentarer